Contact

Voor administratie en uitnodigen, stuur je de post best naar Berkenstraat 14, 3540 Donk (het adres van een groepsleider).

Lokaalgegevens

Scoutsweg z/n, 3540 Donk (ter hoogte van Korpse Straat 21)
Vragen omtrent de werking: scoutsengidsendonk@gmail.com
Vragen omtrent verhuur: verhuur@scoutsengidsendonk.be